poniedziałek, 3 stycznia 2011

CAPEX i OPEX, Bilans, określenie sposobu finansowania

Kluczowym procesem podczas planowania nowego projektu, inwestycji jest analiza wydatków przewidzianych na inwestycje (CAPEX) oraz kosztów operacyjnych(OPEX). Niemożliwym jest obiektywne spojrzenie na prognozy finansowe bez konsultacji z pozostałymi członkami zespołu ustalenia wspólnej i spójnej wizji naszej działalności, dlatego poniższa część wymagała zebrania od nich odpowiednich danych, oszacowania ilości potrzebnego sprzętu oraz kosztów związanych z ich zakupem oraz zakupem poszczególnych usług itp.

Analiza CAPEX pokazała jak trudne będzie zbudowanie od podstaw naszego serwisu na własnym sprzęcie. Koszty nowych serwerów, redundantnego łącza do Internetu są ogromne, dlatego na początku naszej działalności zdecydowaliśmy się na wynajem serwera dedykowanego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz serwis udostępnia pliki wideo, zatem potrzebuje bardzo szybkiego łącza. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę fakt, że na początku naszej działalności ruch generowany przez użytkowników może nie być bardzo duży dlatego nie należy przesadzać z dostępnym pasmem, co dodatkowo może generować duże koszty. Serwery dedykowane mają zasadniczą wadę – limitują miesięczny transfer danych, który podczas otwierania takiego serwisu jak nasz trudno oszacować.

Lista wydatków CAPEX:

· Koszt założenia spółki z o.o. – 2030 zł (kapitał zakładowy 50000 zł, akt notarialny 160 zł + 23% VAT -> ok. 200 zł, podatek od czynności cywilno prawnych - 0,5% kapitału, dla 5000 zł -> 250 zł, uwierzytelnienie notarialne podpisów członków zarządu - 20 x ilość osób -> 80 zł, KRS –->1000 zł, ogłoszenie w MSiG -> 500 zł)

· Wykonanie projektu serwisu - 10 000zł

· Wykonanie projektu szaty graficznej - 2000 zł

· Zakup 3 komputerów + oprogramowanie – 3 * 4000 zł = 12000 zł

· Zakup sprzętu biurowego (meble, telefony, fax, drukarka) – 7500 zł

· Domena Internetowa – 22zł

Łączny koszt inwestycji wynosi zatem 33 552 zł

Powyżej zostały przedstawione koszty inwestycji które nasza firma musi ponieść jeszcze przed przynoszeniem jakichkolwiek dochodów. Ważne aby zdawać sobie sprawę również z kosztów nie tyle inwestycji co utrzymania serwisu, które są również kluczowe. Najpierw przedstawię początkowe szacunkowe koszty utrzymania naszej działalności, następnie omówię koszty patrząc z perspektywy dłuższego czasu.

Koszty OBEX:

· 1 programista – 5000 zł/miesiąc

· Administrator – 3000zł /miesiąc

· Księgowość – 750 zł/miesiąc

· Osoba od sprzedaży, marketingu i kwestii prawnych= 3500 zł/miesięcznie

· Utrzymanie serwera wirtualnego= 450 zł/miesięcznie

· Utrzymanie domeny = 50 zł/rocznie

· Koszty dodatkowe = 700 zł/miesięcznie ( kawa, materiały biurowe, papier do drukarki, aktualizacja oprogramowania itp.)

· Reklama = 5000 złotych/miesięcznie ( zapewni 50 tysięcy wyświetleń na stronie głównej głównych portalów informacyjnych).

· Wynajęcie biura – 2500 zł miesięcznie

Łączny miesięczny koszt utrzymania serwisu w pierwszej fazie działalności wynosi około 20 950 zł. W miarę rozwoju naszej działalności na pewno zrezygnujemy z wynajmowania serwera wirtualnego na rzecz dedykowanego lub zakupimy własny sprzęt sieciowy, gdyż wynajem może stać się nieopłacalny. Rozwój naszej firmy będzie też z pewnością wymagał zatrudnienia większej ilości osób. Zakładamy, że po pięciu latach przy serwisie będzie pracowało pięciu programistów, dwóch specjalistów od marketingu oraz prawnik.

W celu oszacowania opłacalności inwestycji konieczne jest zdefiniowanie potencjalnych źródeł finansowania. Głównym na pewną będą reklamy. Myślę, że w przypadku lokalnej telewizji internetowej największe zainteresowanie reklamą na naszym portalu będzie pochodziło ze źródeł lokalnych (kawiarni, restauracji, sklepów). Dodatkowym sposobem finansowania może być umowa z innym przedsiębiorstwem (szkoła tańca, szkoła językowa). Umowa z klubami aby umożliwiać streaming live z ich wnętrza. Na pewno będziemy również starali się o dofinansowanie z funduszy europejskich oraz budżetu państwa (np. program Innowacyjna Gospodarka). Kolejnym źródłem finansowania może być kredyt inwestycyjny, który zamierzamy wziąć na początku naszej działalności. Zakładamy wkład własny na poziomie 50 000 zł (rozłożony równomiernie pomiędzy wszystkich członków). Kredyt 100000 na 5 lat o nominalnym oprocentowaniu 6,5 %.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz