niedziela, 23 stycznia 2011

Analiza BEP

Poniżej przedstawię analizę progu rentowności BEP (ang. Break Even Point), który ma na celu analizę kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie, przekroczenie progu rentowności w przedsiębiorstwie wiąże się z przekroczeniem łącznej kwoty przychodów ponad kwotę kosztów. Przedstawię również wskaźnik (IRR, Internal Rate of Return), który dobrze obrazuje efektywność ekonomiczną inwestycji.

Trzeba przyznać, że próg rentowności BEP jest bardzo trudno do oszacowania w przypadku takiej działalności jak nasz serwis telewizji internetowej. Spowodowane jest to przede wszystkim ciągle zmieniającą się wartością przychodów i kosztów naszej firmy. W celu wyliczenia współczynnika BEP musimy podzielić nasze koszty na dwie drupy: stałe i zmienne. Koszty stałe zawierają wydatki, które nie są związane bezpośrednio z naszym produktem czy usługami i ich wartość jest niezależna od wielkości produkcji lub oferowanych usług (w naszym przypadku produktem jest głównie miejsce reklamowe, którego wartość określana jest przez liczbę użytkowników, którzy stale korzystają z naszego serwisu, poza tym produktem też są np. interaktywne lekcje tańca czy języka obcego). Do kosztów stałych wliczamy spłatę kredytów, koszty związane z utrzymanie pracowników podstawowych (bez których serwis nie może działać). Koszty zmienne reprezentują koszty związane bezpośrednio z ilością wyprodukowanych produktów (ilością użytkowników).Wliczamy do nich: utrzymaniem biura, pracowników dodatkowych (dodatkowy marketing, pracownicy do obsługi serwisu w razie wzrostu liczy użytkowników). Z uwagi na zmienność tych kosztów współczynnik BEP jest trudny do wyliczenia. Dodatkowo czynność tą utrudnia fakt, że w naszym przypadku przychody też nie są stałe. W zależności od liczny użytkowników zmienia się chęć umieszczania własnych treści przed potencjalnych reklamodawców, którzy są główym źródłem finansowania w naszej firmie. Im większa liczba użytkowników tym większe zainteresowanie umieszczeniem reklamy. Poniższy wykres przedstawia szacunkowy próg BEP:


Z przedstawionego wykresu widać, że po przekroczeniu 20 000 liczby użytkowników portalu nasza działalność zaczyna przynosić zyski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz