wtorek, 25 stycznia 2011

Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i utrzymaniowych na infrastrukturę.


Ostatnią czynnością będzie podsumowanie kosztów, na jakie musimy być przygotowani, aby móc rozpocząć naszą działalność, a także kosztów, jakich spodziewać należy się z tytułu utrzymania naszego serwisu.
Zacznijmy od kosztów inwestycyjnych, które zmuszeni będziemy ponieść na starcie:
Wykupienie hostingu 1TB/10 000GB - 450zł
Roczna rejestracja domeny - 22 zł
Wykonanie projektu serwisu - 10 000zł
Wykonanie projektu szaty graficznej - 2000 zł
Wynajęcie biura - 2500 zł
Wyposażenie biura:
Meble - 5000 zł
3 komputery + oprogramowanie - 12000 zł
Telefon, fax, drukarka, xero - 2500 zł

RAZEM 31 672 zł

Do kosztów utrzymaniowych ponoszonych co miesiąc zaliczyć należy:
1 programista - 5000 zł
Administrator - 3000 zł
Czynsz za biuro - 2500
Opłata za hosting - 450 zł
Utrzymanie domeny - 50 zł

RAZEM: 11 000 zł

W dłuższej perspektywie czasu, zakładając sukces naszego portalu, należy mieć na uwadze zatrudnienie większej liczby osób (programistów, sekretarki, adminów), a także przejście na inny serwer, który wydajnościowo podoła oferowaniu telewizji internetowej na najwyższym poziomie.

Plan sprzedaży (w czasie) - warianty optymistyczny, neutralny, pesymistyczny

Plan sprzedaży naszej usługi w czasie przedstawimy jako liczbę klientów korzystających z naszej usługi po okresie 1 roku i 5 lat. Przewidywania te będą dosyć intuicyjne ponieważ, nasza usługa jest dosyć nową na rynku i trudno odnieść się do historii bądź też do wyników konkurencji. Ciężko jest przewidzieć zachowanie się mieszkańców i ich odniesienie w stosunku do naszej lokalnej telewizji internetowej. Przewidujemy tylko że w takim mieście jak Warszawa, w którym społeczeństwo jest dobrze wykształcone oraz dostęp do Internetu jest na porządku dziennym wyniki mogą być nieznaczenie lepsze niż w innych miastach Polski. Jak wiadomo różne są koleje losu i nie zawsze w życiu układa nam się tak jak byśmy chcieli. Podobnie może być z naszą działalnością dlatego rozważymy trzy warianty wchodzenia naszej firmy na rynek : optymistyczny, neutralny i pesymistyczny.

Omówmy w skrócie każdy z wariantów planu sprzedaży:

Wariant optymistyczny- zakładamy, że liczba naszych klientów będzie rosła w bardzo szybkim tempie i po roku osiągnie już 12% mieszkańców dzielnicy na której rozpoczniemy naszą działalność. Zakładamy że będzie miała ona 200 tys. mieszkańców, więc po roku mielibyśmy już 25 tys. użytkowników. W takim przypadku koszty poniesione na uruchomieni naszej działalności szybciej by się spłaciły, a nasza usługa po krótszym niż przewidywanym czasie zaczęła przynosić by zyski. W takim przypadku, znając już mentalność mieszkańców stolicy i ich postrzeganie się na lokalna telewizję internetową poszerzylibyśmy naszą działalność do innych dzielnic, obejmując w końcu całą Warszawę. Po 5 latach z naszej usługi korzystałoby już 5% wszystkich ludzi żyjących w Warszawie, czyli około 100 tys. osób

Wariant neutralny- mieszkańcy osiedla widzą potrzebę istnienia takiej usługi. Przynosi ona im pożądane korzyści dlatego chętnie z niej korzystają. Nie ma jednak wielkiego „boom” na lokalną telewizję internetową. Liczba użytkowników stale rośnie, ale już nie w tak szybkim tempie jak w przypadku wariantu optymistycznego. Po roku mamy 7% mieszkańców danego osiedla czyli około 15.tys klientów. Firma nasza zaczyna powoli zwracać poniesione koszty, a po dłuższym okresie przynosi oczekiwane zyski. Po 3-4 latach swoją działalnością obejmiemy kolejną dużą dzielnice Warszawy. Po 5 latach przewidujemy mieć około 40 tys. użytkowników

Wariant pesymistyczny- Usługa nasza nie znajdzie rozgłosu i chęci skorzystania z niej wśród mieszkańców osiedla. Po roku mamy raptem 1% mieszkańców danej dzielnicy, a liczba klientów rośnie w bardzo wolnym tempie. W takim przypadku musimy zwiększamy środki wydawane na reklamę i próbujemy jeszcze bardziej przekonać klientów do korzystania z naszej usługi. Firma przez ten okres nie przynosi żadnych zysków, przez co nie zwracają nam się poniesione koszty. Jeżeli wzmożona kampania reklamowa nie przynosi zysku, spróbujemy dodatkowo wzbogacić naszą ofertę o oczekiwania naszych potencjalnych klientów. Po 5 latach lokalna telewizja internetowa zaczyna przynosić niewielkie zyski, ale minie jeszcze sporo czasu zanim osiągną one oczekiwany przez nas poziom.

Omówione wyżej warianty są tylko naszymi przewidywaniami. Dobrze zdajemy sobie sprawę, że postęp techniczny jest nieunikniony i w niedalekiej przyszłości może powstać usługa która będzie znacznie lepsza od tej oferowanej przez nas. Klienci przestaną wtedy korzystać z naszej lokalnej telewizji internetowej. W takim przypadku będziemy musieli zmienić obszar swojej działalności, albo podążając za postępem udoskonalić ją. Są to tylko jednak czyste przypuszczenia, a jak będzie naprawdę zweryfikuje czas.

niedziela, 23 stycznia 2011

Planowana pozycja rynkowa dla poszczególnych linii biznesowych (w czasie)

W przypadku usługi świadczonej przez naszą firmę, czyli lokalnej telewizji internetowej, klientów możemy podzielić na dwie grupy: indywidualnych i biznesowych. Do Tej pierwszej należeć będą wszyscy zwykli użytkownicy, których głównym celem jest obejrzenie treści video umieszczonych przez nas bądź też innych użytkowników. Tego rodzaju klienci nie przynoszą naszej firmie dużego zysku. Pobierane od nich opłat są sporadyczne i dosyć niskie (np. za obejrzenie Premium Video- czyli takiego filmu do którego dostęp jest płatny). Drugim typem osób korzystający z naszej usługi będą klienci biznesowi (reklamodawcy), którzy będą generować główny zysk uzyskiwany przez nasz firmę. Będziemy od nich pobierać opłaty, za umieszczanie reklam o ich firmie/działalności. Opłaty te będą w różnych wysokościach, zależnie od tego gdzie ma być umieszczona reklama, czy ma być wyróżniona, jak duża ma być, a także od tego jak często dany klient umieszcza u nas reklamy i na jak długo one mają pozostawać widoczne w naszym serwisie. Wiadomo, że im więcej będziemy mieli użytkowników indywidualnych, tym więcej użytkowników biznesowych będzie chciało umieszczać u nas reklamy.

Omawianą planowaną pozycję rynkową oprzemy głównie na naszych przypuszczeniach. Ciężko jest bowiem dokładnie przewidzieć jak będzie rozwijać się nasza usługa i ilu użytkowników będzie z niej korzystać. Szczególnie trudne jest to na rynku, na którym działamy czyli dosyć młodym i cechującym się dużą dynamika zmian oraz wrażliwością na postęp techniczny. Naszą planowaną pozycję w czasie możemy opisać poprzez procentowy udział w rynku, ale odniesienie takie nie będzie zbyt wiarygodne. Ciężko jest bowiem określić liczbę użytkowników korzystających z telewizji internetowych, szczególnie z telewizji lokalnych na terenie Warszawy, bo takich po prostu nie ma. Trudno jest także oszacować dokładną liczbę reklamodawców, ponieważ nawet gdybyśmy wiedzieli ile jest firm i instytucji na terenie Warszaw, nie znalibyśmy ich strategii marketingowej, czyli czy się w ogóle reklamują, a jeżeli już tak to w jaki sposób. Przedstawmy więc teraz ogólny zarys naszej pozycji rynkowej w czasie.

Gdy firma nasza wejdzie na rynek, będzie jedyną świadczącą usługę lokalnej telewizji internetowej na terenie Warszawy. Możemy więc powiedzieć, że będziemy mieli znacząco pozycję na rynku. Jest to jednak złudne myślenie, ponieważ w momencie gdyby pojawiła się jakakolwiek konkurencyjna telewizja, niekoniecznie musielibyśmy być na korzystniejszej pozycji. Z upływem czasu naszą pozycję rynkową będziemy umacniać poprzez pozyskiwanie kolejnych klientów, i gdy ich liczbą będzie już znacząca Powyżej 20-30 tys. wtedy będziemy stwierdzić, że nasza pozycja jest dosyć mocna i ewentualne pojawienie się konkurencji nie będzie nam w stanie znacząco zagrozić w krótki czasie.

Analizując naszą pozycję rynkową możemy odnieść się do większego segmentu rynku czyli do ogólnopolskich telewizji internetowych i lokalnych telewizji nadawanych tradycyjnie. W tym przypadku, także jednak ciężko nam określić dokładną liczbę osób korzystających z tych usług na terenie Warszawy. Dodatkowo ich usługi nie pokrywają się do końca z tymi oferowanymi przez nas. Możemy tylko zgrubnie powiedzieć, że początkowo będziemy mało znaczącym konkurentem, dla tak dużych rynkowych graczy jak np. wp.tv, iTVP (telewizje internetowe) czy też TVP Warszawa lub TVN Warszawa (telewizje analogowe). W miarę jednak upływu czasu i pozyskiwania kolejnych klientów, będziemy mogli umocnić swoją pozycję i w większym stopniu z nimi rywalizować. Trudno będzie jednak wyprzedzić ich w „rankingu” graczy rynkowych i w znaczącym stopniu im zagrozić.

Analiza BEP

Poniżej przedstawię analizę progu rentowności BEP (ang. Break Even Point), który ma na celu analizę kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie, przekroczenie progu rentowności w przedsiębiorstwie wiąże się z przekroczeniem łącznej kwoty przychodów ponad kwotę kosztów. Przedstawię również wskaźnik (IRR, Internal Rate of Return), który dobrze obrazuje efektywność ekonomiczną inwestycji.

Trzeba przyznać, że próg rentowności BEP jest bardzo trudno do oszacowania w przypadku takiej działalności jak nasz serwis telewizji internetowej. Spowodowane jest to przede wszystkim ciągle zmieniającą się wartością przychodów i kosztów naszej firmy. W celu wyliczenia współczynnika BEP musimy podzielić nasze koszty na dwie drupy: stałe i zmienne. Koszty stałe zawierają wydatki, które nie są związane bezpośrednio z naszym produktem czy usługami i ich wartość jest niezależna od wielkości produkcji lub oferowanych usług (w naszym przypadku produktem jest głównie miejsce reklamowe, którego wartość określana jest przez liczbę użytkowników, którzy stale korzystają z naszego serwisu, poza tym produktem też są np. interaktywne lekcje tańca czy języka obcego). Do kosztów stałych wliczamy spłatę kredytów, koszty związane z utrzymanie pracowników podstawowych (bez których serwis nie może działać). Koszty zmienne reprezentują koszty związane bezpośrednio z ilością wyprodukowanych produktów (ilością użytkowników).Wliczamy do nich: utrzymaniem biura, pracowników dodatkowych (dodatkowy marketing, pracownicy do obsługi serwisu w razie wzrostu liczy użytkowników). Z uwagi na zmienność tych kosztów współczynnik BEP jest trudny do wyliczenia. Dodatkowo czynność tą utrudnia fakt, że w naszym przypadku przychody też nie są stałe. W zależności od liczny użytkowników zmienia się chęć umieszczania własnych treści przed potencjalnych reklamodawców, którzy są główym źródłem finansowania w naszej firmie. Im większa liczba użytkowników tym większe zainteresowanie umieszczeniem reklamy. Poniższy wykres przedstawia szacunkowy próg BEP:


Z przedstawionego wykresu widać, że po przekroczeniu 20 000 liczby użytkowników portalu nasza działalność zaczyna przynosić zyski.

sobota, 22 stycznia 2011

Sposób wyboru i odrzucone rozwiązania infrastruktury technicznej


Jesteśmy już prawie na finiszu, czas więc na podsumowanie wybranych rozwiązań technicznych, które posłużą nam do zrealizowania usługi telewizji lokalnej w Internecie. We wszystkich wcześniejszych wpisach pojawiały się przesłanki, które kierowały nami przy podejmowaniu decyzji, warto jednak zebrać to w jedną całość.
Wiele miejsca poświęcono wyborowi serwera, na którym przechowywane będą udostępniane treści. Wybraliśmy serwer wirtualny oferowany przez firmę Terabyte VPS. Głównym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się właśnie na tę ofertę były oferowane parametry – 1TB przestrzeni dyskowej oraz 10000GB transferu. Naprawdę ciężko było znaleźć konkurentów oferujących aż tak wysokie limity, zwłaszcza te związane z miesięcznym transferem danych, co w przypadku telewizji internetowej jest sprawą kluczową.
Odrzuciliśmy pomysł kupna własnego serwera ponieważ jest za wcześnie by decydować się na tak kosztowne inwestycje. Poza sporym kosztem samego serwera, konieczne byłoby zapewnienie mu bardzo dobrego połączenia z Internetem (co również wiąże się ze znacznymi wydatkami), poza tym bylibyśmy zmuszeni do należytego serwisowania, nieustannego monitorowania pracy serwera itd. Korzystając z profesjonalnej firmy hostingowej unikamy tych wszystkich obciążeń i trudności. W ramach miesięcznego abonamentu gwarantowana jest pomoc techniczna 24/7, ponadto dzięki kopiom zapasowym nasze dane będą bardzo bezpieczne. Gdyby działanie serwera okazało się niezadowalające – zawsze możemy zrezygnować z usług firmy, zakupionego na własną rękę sprzętu pozbyć się jest o wiele trudniej..


Skorzystanie z usług grafika komputerowego również ma swoje uzasadnienie. Dzięki temu mamy szansę stworzyć serwis wyróżniający się nie tylko jakością świadczonych usług ale także designem, co może być szczególnie ważne dla potencjalnych reklamodawców ceniących estetykę wykonania. Zdecydowanie odrzuciliśmy pomysł wykonywania szaty graficznej na własną rękę.

W naszym podsumowaniu nie sposób nie wspomnieć o wyborze metody tworzenia naszego serwisu. Podjęliśmy decyzję o skorzystaniu z Systemu Zarządzania Treścią – CMS. Jest to rozwiązanie w znaczący sposób obniżające koszty wdrożenia usługi na rynek. Niewątpliwie ma to swoje wady, jak wspomniana wcześniej mniejsza możliwość modyfikacji czy wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, jednakże stanowi dobry kompromis pomiędzy jakością a ceną. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostał więc wybór konkretnego CMS-a. Spośród dostępnych na rynku darmowych edycji CMS największą popularnością cieszą się Wordpress, Joomla i Drupal. Wordpress nastawiony jest na prowadzenie blogów, został więc odrzucony. Joomla i Drupal dysponują największą ilością dostępnych rozszerzeń przez co są dla nas bardzo atrakcyjne. Aspektem, który przechylił szalę na jedną ze stron była możliwość rozbudowy o własne moduły i autorskie rozwiązania. Pod tym względem Drupal przewyższa Joomlę. Odrobinę martwić mogą narzekania na wydajność tego systemu, jednakże znaleźliśmy wiele wpisów potwierdzających, że Drupal choć nie bez wysiłku, da się dobrze zoptymalizować. Wszystko dzięki bardzo dużej możliwości ingerencji w kod. Złożoność tego środowiska wymagać jednak będzie zatrudnienia dobrego programisty (a że dobre pociąga za sobą finanse, to już inna kwestia).

Sposób pobierania opłat za korzystanie ze strefy PREMIUM na naszej stronie też wydawał się dość oczywisty. Najważniejsza była wygoda użytkownika. Realizacja zapłaty przelewem czy za pomocą karty kredytowej byłaby na pewno o wiele bardziej kłopotliwa niż wysłanie krótkiego smsa zwracającego odpowiedni kod. Stąd pomysł na wykorzystanie dotpay.pl.

Chociaż wszystkie rozwiązania mają swoje uzasadnienie, dopiero realne działania naszej firmy pozwolą zweryfikować ich podstawność (lub bezpodstawność;)

wtorek, 18 stycznia 2011

Arkusz przepływów finansowych.

Arkusz przepływów finansowych.

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (ang. Cash Flow Statement) prezentuje źródła, z których zostały uzyskane środki pieniężne w danym roku oraz kierunki ich wykorzystania. W rachunku przepływów pieniężnych uwzględnia się wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej firmy.

1. Na działalność operacyjną składa się:

- Wpływy( Sprzedaż, Inne wpływy z działalności operacyjnej,

- Wydatki (Dostawy i usługi, Wynagrodzenia netto, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia, Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym, Inne wydatki operacyjne)

2. Na działalność inwestycyjną składa się:

- Wpływy: (bycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, z aktywów finansowych (dywidendy, udział w zyskach, spłata udzielonych pożyczek długoterminowych, odsetki, inne), inne wpływy inwestycyjne )

- Wydatki( nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, na aktywa finansowe (nabycie aktywów finansowych, udzielone pożyczki długoterminowe), inne wydatki inwestycyjne)

3. Na działalność finansową składa się:

- Wpływy ( Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału, kredyty i pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowychinne wpływy finansowe

- Wydatki( nabycie udziałów (akcji) własnych, spłata kredytów i pożyczek, wykup dłużnych papierów wartościowych, z tytułu innych zobowiązań finansowych, odsetki, inne wydatki finansowe)

Sporządzony Cash Flow:

Pozycja

Wyszczególnienie

I rok

II rok

III rok

A

Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej


I

Wpływy

200 000

400 000

600 000

II

Wydatki

250 850

347 450

377 450

III

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (A.I +/- A.II)

-50850

102550

222 550

B

Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej


I

Wpływy

0

0

0

II

Wydatki

33 500

20 000

20 000

III

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (B.I – B.II)

-33 500

- 20 000

-20 000

C

Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej


I

Wpływy

150 000

0

0

II

Wydatki

23 479

23 479

23 479

III

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (C.I – C.II)

126 521

-23 479

-23 479

D

Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)

42 441

59 071

179 071

Tabela 1. Arkusz przepływów finansowych na rok 2011

Jak widać nasza firma w pierwszym roku posiadała dodatnie przepływy z działalności finansowej, ujemne z działalności inwestycyjnej oraz ujemne z działalności operacyjnej. Sytuacja taka jest klasyczna dla nowopowstałych rozwijających się firm (większość finansowania z kredytów i kapitału własnego przeznaczana jest na inwestycje i rozwój operacyjny formy) Firma zaczyna osiągać dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, jednocześnie spłacając kredyty, które tworzą ujemny przepływ z działalności finansowej w drugim i trzecim roku działalności. Dodatkowo co roku 20 000 zł przeznaczane jest na inwestycje (amortyzacje sprzętu itp.) Powyższy Cash Flow jest typowy dla rozwijającej się firmy, która większość zysków przeznacza na nowe inwestycje.